Opłaty

Wysokość opłat startowych w Pierścieniu Tysiąca Jezior 2018:

Opłata rejestracyjna (płatna w ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia)

· 60 PLN (W przypadku niewniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń). Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa

Termin wpłaty:

· do 30.04.2018: wysokość: 240 PLN
· po 30.04.20178 wysokość 290 PLN

. termin wpłat 15.06

Zgłoszenie osób towarzyszących

Osoba towarzysząca otrzymuje: talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party w piątek, ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową z prosiakiem) a także jest uprawniona do korzystania z infrastruktury bazy zawodów w tym z pola namiotowego.

· do 30.04.2018; 35 PLN /os. (za cały okres pobytu)
· po 30.04.2018; 40 PLN /os. (za cały okres pobytu)

Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

· do 30.04.2017: zwrot 100% opłaty startowej (wraz z opłatami za osoby towarzyszące)
· po 30.04.2017: wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

W związku z tym, że w roku 2017 limit startujących wynosi 200 zawodników plus 50 osób towarzyszących o starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej.
Dane do wpłat:
MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior