Regulamin

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN VII EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO
PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 610 km 2018

1. ORGANIZATORZY
MapSerwis.com
KSUZNAM
Vinci Projekt – Dobre Miasto

2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor Robert Janik
Sędzia główny Cezary Dobrochowski
Kierownik PK Weronika Janik
Kierownik DPK Wacław Żurakowski /Henryk Huzar
Kierownik startu/mety Oskar Szproch

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU
Baza Wyścigu- ŚWĘKITKI 1A gm Lubomino
Ultramaraton odbędzie się w dniach 30.06-1.07.2018.
Start honorowy odbędzie się w Bazie wyścigu 8:00, a start ostry (wjazd na drogę powiatową) 0,5km godz. 8.05
Meta – Baza Wyścigu

Harmonogram:
29.06.2018 (Piątek)
godz. 10.00-21.30 – rejestracja zawodników w biurze wyścigu
(przyjeżdżający zawodnicy rozstawiają własne namioty, na miejscu są toalety, prysznic, rzeka Pasłęka, ognisko.)
godz. 17.45-18.45 – odprawa techniczna w biurze wyścigu
godz. 20.00-22.00 – wspólna kolacja przy ognisku.

30.06.2018 (Sobota) od godz. 08.00-10.30 – start ostry, podział na grupy 6 osobowe (w odstępie co 5 minut) ŚWIĘKITY (Start Honorowy każdej z grup – Baza wyścigu 15 min przed startem ostrym)

Grupy startowe OPEN ustalane są wg aktualnego rankingu PPUltra oraz rankingu zeszłorocznej edycji PTJ. Kolejność startu od grup najszybszych do najwolniejszych

Grupy startowe SOLO ustalane są wg aktualnego rankingu PPUltra oraz rankingu zeszłorocznej edycji PTJ . Kolejność startu grup od najwolniejszej do najszybszej. Zawodnicy na odcinku do Wilczkowa (8km) mają obowiązek rozdzielenia się , tak aby odległość pomiędzy zawodnikami wynosiła minimum 100m

od godz. 12.00 – start ostry zawodników kategorii: Team-1, Team-2 i Team-4 W kolejności od kategorii Team-1 do Team-2

1.07.2018 (Niedziela) ·godz. 6.00 przyjazd pierwszych grup na metę w BAZIE
godz. 18.30 -uroczyste zakończenie, ognisko, prosiak, wręczenie medali
godz. 22.00 -zamknięcie wyścigu, (limit czasu przejazdu 40 godzin),

4. NOCLEGI (przy rezerwacji proszę o podawanie nazwy imprezy)

BAZA ŚWIĘKITKI 1A – własne namioty, pobyt gratis
pensjonat PITYNY (2,5 km) 16 miejsc http://siedliskopodgorze.eu/galeria.html
pensjonat MIŁAKOWO (5 km) 16 miejsc http://meteor-turystyka.pl/izba,milakowo.html
Pensjonat WILCZKOWO (6km) 20 miejsc http://udziedzica.com.pl/index.php

5. CEL ULTRAMARATONU
Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 610km.
Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.
Kwalifikacja do XI edycji BBT 1008km 2018 r

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Wyścig liczy 610 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
Odbywa się na mocno pofałdowanym terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Suma przewyższeń wynosi około 4000m. Ostateczna trasa zostanie opublikowana w czerwcu 2018.
Start ostry Świękity
Na starcie ostrym uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut.
Uczestników obowiązuje limit czasu: 40 godzin
Duży Punkt Kontrolny – pomiędzy 300 a 400km (zajazd – Rutka Tartak) – ciepły posiłek, możliwość wzięcia prysznica i miejsce do leżenia;
Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość od 3-5 w zależności od udziału miast współpracujących przy organizacji;
Punkt Kontrolny – 2-3 dodatkowe punkty, w którym obowiązuje tylko podbicie karty kontrolnej
Meta – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.

Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.
Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. (Kwalifikacja dla BBT 2018 obowiązuje od 23 lat) Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Obowiązkowe wyposażenie:
Kask sztywny.
Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone).
Dowód osobisty.
Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

wsparcie żywnościowe na 4-5 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)
wsparcie żywnościowe na 1 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)
ciepły posiłek na mecie
bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)
torbę na przepak
mapę trasy w formie papierowej
elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)
numery startowe/nalepki na: rower, oraz numer mocowany na plecach zawodnika
ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
upominki od sponsorów
udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej
imienny pamiątkowy medal z czasem (dla osób które ukończyły wyścig)

8. KARY
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku
<<< WYKAZ KAR P-1000-J 2018 >>>

9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.pierscien.1008.pl zgloszenia@1008.pl lub tour@1008.pl
Opłata rejestracyjna

W ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia

· 60 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa

Termin wpłaty:

· do 30.04.2018; 240 PLN
· po 30.04.2018; 290 PLN

Zgłoszenie osób towarzyszących

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową z prosiakiem) oraz jest uprawniona do korzystania z infrastruktury BAZY.

  • do 30.04.2018; 35 PLN /os.
    po 30.04.2018; 40 PLN /os.
  • termin wpłat 15.06

Rezygnacja W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

· do 30.05.2018 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
· po 30.05.2018 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

W związku z tym, że w roku 2018 limit startujących wynosi 200 zawodników plus 50 osób towarzyszących o starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej (60PLN).
Nr rachunku
MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

11. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Roberta Janika tel. 512451655 lub pisząc na adres: tour@1008.pl

*(regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom)