Lista startowa

LISTA STARTOWA (lista startowa zostanie zamknięta po wniesieniu przez 100 zawodnika opłaty startowej i rejestracyjnej)

 

 

LISTA REZERWOWA Osoby bez opłaty startowej  lub bez potwierdzonego udziału w MPTJ – w dniu 15.06.2020 zostaną wykasowane z listy rezerwowej)