Lista startowa

Osoby z kompletem wpłat  (lista zostanie zamknięta po wniesieniu przez 100 zawodnika opłaty startowej oraz rejestracyjnej.  Osoby mające wniesioną tylko opłatę rejestracyjną po 01.06 zostaną przeniesione na listę rezerwową (do czasu wniesienia opłaty startowej))

 

 

Osoby z częścią wpłat (Osoby z opłatą rejestracyjną bez opłaty startowej) Po wniesieniu kompletu wpłat znajdą się w górnej tabelce..