Lista startowa

Lista osób zgłoszonych  (lista zostanie zamknięta po wniesieniu przez 150 zawodnika opłaty startowej oraz rejestracyjnej.  Osoby mające wniesioną tylko opłatę rejestracyjną po 01.06 zostaną przeniesione na listę rezerwową (do czasu wniesienia opłaty startowej)

 

 

Osoby z częścią wpłat (Osoby bez opłaty rejestracyjnej).