Lista startowa

Lista osób zgłoszonych  (lista zostanie zamknięta po wniesieniu przez 300 zawodnika opłaty startowej oraz rejestracyjnej)

 

 

Lista rezerwowa (osoby które nie wniosły opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od zgłoszenia)