teamy

Własne grupy startowe

  • dobór w grupy startowe odbywa się na podstawie aktualnego rankingu Pucharu Polski Ultra 2020. Od zawodników najszybszych w rankingu do najwolniejszych. Grupy Kat. SOLO dobierane są w kolejności odwrotnej, czyli najszybsi zawodnicy jadą na końcu. W ostatniej grupie kat. SOLO na zasadzie rozstawienia, startuje zwycięzca Pucharu Polski z edycji 2020/zwycięzca poprzedniej edycji wyścigu.
  • grupa startowa SOLO musi podzielić się na odcinku rozbiegowym – wyznaczonym przez organizatora (ok 5km)
  • zawodnicy którzy nie są klasyfikowani w PPUltra przydzielani są do grup losowo za grupami OPEN z rankingu . Zawodnicy w kat SOLO (bez punktów w klasyfikacji ) startują przed grupami, które są już klasyfikowane w PPUltra i za zawodnikami posiadającymi punkty w roku 2019
  • każda grupa startowa liczy 6 zawodników. Grupy startują w odstępach 5 minut.

 

Indywidualny dobór w grupy startowe (żona + mąż; koledzy, zawodnicy z jednego klubu itp)

  • dobieranie się w grupy przez poszczególnych zawodników jest dozwolone
  • wsparcie własnego samochodu na całej trasie, na części, lub wyłącznie na punktach kontrolnych jest dozwolone
  • dozwolona jest także pomoc udzielana przez osoby nie będące zawodnikami (na trasie lub tylko na punktach kontrolnych )

Należy jednak pamiętać, że tak dobrane osoby będą miały status TEAMU (od T1 do T6) i będą klasyfikowane w osobnej kategorii. Dzięki korzyści uzyskanej z doboru i wsparcia będą miały niższy limit czasu przejazdu. W przypadku stwierdzenia takiego wsparcia bez wcześniejszego zgłoszenia kategorii T – zawodnik otrzymuje regulaminową karę czasową http://ultracycling.pl/kary.pdf