teamy

Własne grupy startowe

Odpowiadając na liczne zapytania, wyjaśniamy, że w tegorocznej edycji Pierścienia Tysiąca Jezior możliwy jest dobór zawodników we własne grupy startowe. Tak dobrana grupa klasyfikowana będzie wtedy w odrębnej kategorii TEAM. Co ważne – zawodnicy z tej kategorii będą mogą korzystać z pełnego wsparcia na trasie wyścigu – obejmującego asystę własnego samochodu technicznego i pomoc od osób „z zewnątrz”.

Należy przy tym pamiętać, że kolarzy startujących jako TEAM obowiązuje odrębny limit czasowy, zależny od liczby osób tworzących TEAM. W przypadku jednego zawodnika korzystającego ze wsparcia „z zewnątrz” wyniesie on 38 godzin, dla dwóch kolarzy będzie to 36 godzin, w przypadku trzech – 34 godziny itd. (odejmując po 2 godz. na każdego kolarza tworzącego TEAM).

Start zawodników z kategorii TEAM będzie miał miejsce w sobotę 30 czerwca od godz. 12:00.

Odrębne będą także zasady klasyfikowania kolarzy tworzących TEAM:

  1. Do klasyfikacji liczyć się będzie czas najlepszego kolarza z danego TEAM.
  2. Aby jednak TEAM został sklasyfikowana WSZYSCY zawodnicy wchodzący w jego skład muszą ukończyć trasę zawodów w obowiązującym ich limicie czasu.
  3. Jeśli któryś z zawodników z dowolnych przyczyn nie ukończy zawodów lub nie zmieści się w limicie czasu – pozostali zawodnicy uzyskają wynik, równy obowiązującemu ich limitowi czasu.

Przykładowo – W Pierścieniu Tysiąca Jezior startuje 4-osobowy TEAM. Obowiązujący go limit czasu wynosi 32 godziny. Jeden zawodnik zmuszony był wycofać się na trasie, a pozostali trzej dotarli do mety po 25 godzinach. Z uwagi na wycofanie jednego z zawodników ich oficjalny wynik wynosił będzie jednak nie 25 a 32 godziny.