Opłaty MPTJ

OPŁATA REJESTRACYJNA (w ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia)

 • 60 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

OPŁATA STARTOWA

 • do 30.04.2019; 120PLN
 • od 30.04-31.05.2019; 150PLN
 • od 01.06-15.06.2019; 180PLN (po 15.06 brak możliwości wnoszenia opłat startowych)
 • termin wpłat 15.06

MapSerwis.com 11-135 Lubomino Świękitki 1A ALIORBANK 66 2490 0005 0000 4530 9201 3385 z dopiskiem MAŁY PIERŚCIEŃ

OSOBY TOWARZYSZĄCE

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową z prosiakiem, korzystanie z infrastruktury BAZY, prysznica, prądu, toalet…)

 • do 30.04.2019; 40 PLN /os.
  po 30.04.2019; 45 PLN /os.

Rezygnacja W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

 • do 30.04.2019 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
 • od 30.04-31.05.2019 Zwrot 75% opłaty startowej
 • po 31.05.2019 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.
 • Zwroty opłat następują po 01.07 .

Przeniesienie zgłoszenia na inną osobę

 • do 31.05 istnieje możliwość przekazania swojego zgłoszenia innej osobie.  Osoba która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę która za nią wystartuje. Osoba które będzie chciała wystartować powinna wysłać zgłoszenie (zgloszenia@1008.pl) i wnieść opłatę rejestracyjną.