Opłaty

OPŁATA REJESTRACYJNA (w ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia)

 • 60 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

OPŁATA STARTOWA

 • do 30.04.2019; 260PLN
 • od 30.04-31.05.2019; 310PLN
 • od 01.06-15.06.2019; 360PLN (po 15.06 brak możliwości wnoszenia opłat startowych)
 • termin wpłat 15.06

OSOBY TOWARZYSZĄCE (Osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe w bazie wyścigu obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, wieczorne ognisko, ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową z prosiakiem, korzystanie z infrastruktury bazy, prysznica, prądu, toalet, pola namiotowego, …)

 • do 30.04.2019; 40 PLN /os.
 • po 30.04.2019; 45 PLN /os.

REZYGNACJA W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

 • do 30.04.2019 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
 • od 30.04-31.05.2019 Zwrot 75% opłaty startowej
 • po 31.05.2019 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.
 • Zwroty opłat następują po 01.07 .

INNE

przeniesienie zgłoszenia na inną osobę

 • do 31.05.2019 istnieje możliwość przekazania swojego zgłoszenia innej osobie.  Osoba która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę która za nią wystartuje. Osoba które będzie chciała wystartować powinna wysłać zgłoszenie (zgloszenia@1008.pl) i wnieść tylko opłatę rejestracyjną.

Zgłoszenie samochodu technicznego, dodatkowej obsługi technicznej.

 • 80PLN Opłata rejestracyjna auta technicznego 80PLN wnoszona w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia. W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: komplet naklejek na samochód techniczny; książeczkę z mapą trasy; dodatkowe urządzenie lokalizujące.
 • 60PLN Opłata za każdego z członków obsługi technicznej.  TALONY . Opłata zawiera w sobie korzystanie z kateringu na 4 PK na trasie (ciepłe posiłki)
 • W przypadku korzystania z Bazy wyścigu należy obsługę zarejestrować jako osobę towarzyszącą.

W związku z tym, że w roku 2019 limit startujących wynosi 200 zawodników plus 50 osób towarzyszących o starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej (60PLN).

Nr rachunku
MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
ALIORBANK 66 2490 0005 0000 4530 9201 3385 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior