Mały Pierścień Tysiąca Jezior – regulamin

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN  ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO
MAŁY PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 285 km 2021

1. ORGANIZATORZY

 • MapSerwis.com
 • KSUZNAM
 • Vinci Projekt
 • Rowerowy Lidzbark

2. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Komandor -Robert Janik
 • Sędzia główny -Weronika Janik
 • Kierownik DPK/serwis -Vinci Projekt
 • Kierownik startu/mety – Oskar Szproch
 • Transmisja GPS -Robert Janik

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

 • Baza Wyścigu- ŚWĘKITKI 1A gm Lubomino
 • Ultramaraton odbędzie się w dniach 03.07.2021
 • Start odbędzie się w Bazie wyścigu 07:00,
 • Meta –Baza Wyścigu

Harmonogram:
02.07.2021 (Piątek)

 • godz. 12.00-22.00 – rejestracja zawodników w biurze wyścigu (przyjeżdżający zawodnicy rozstawiają własne namioty, na miejscu są toalety, prysznice, dostęp do prądu, rzeka Pasłęka, ognisko.)
 • godz. 13.00 – 18:00 odprawy techniczne w biurze wyścigu (co godzinę)
 • godz. 19.00-22.00 – kolacja przy ognisku. (catering + kiełbaska + …)

03.07.2021 (Sobota)

 • godz. 06:00-07:00 – rejestracja zawodników którzy przyjechali po 22:00
 • godz. 07:00 – start, podział na grupy 6 osobowe, w odstępie co 5 minut. ŚWIĘKITY

3/4.07.2021 (sobota/niedziela)

 • godz. 14.00 przyjazd pierwszych zawodników na metę
 • godz. 14.00 -(04.07) Ognisko, (wręczenie medali odbywa się tuż po przyjeździe na metę)
 • godz. 20.00 -(04.07) zamknięcie wyścigu.

4. NOCLEGI (przy rezerwacji proszę o podawanie nazwy imprezy)

 • OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w Miłakowie: www.sosmilakowo.edupage.org (100miejsc) ; rezerwacje 897587406, sosw.milakowo@op.pl (ncleg i opcja posiłków)
 • BAZA ŚWIĘKITKI 1A – własne namioty, pobyt gratis
 • pensjonat PITYNY (2,5 km) 16 miejsc http://siedliskopodgorze.eu/galeria.html
 • pensjonat MIŁAKOWO (5 km) 16 miejsc http://meteor-turystyka.pl/izba,milakowo.html

5. CEL ULTRAMARATONU

 • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
 • Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 200km.
 • Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
 • Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Wyścig liczy 285 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. (Zalecane wcześniejsze doświadczenie w dystansach minimum 100km)
 • Odbywa się na mocno pofałdowanym terenie Warmii, Mazury.
 • Start ostry Baza Świękitki
 • Na starcie ostrym uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut.
 • Uczestników obowiązuje limit czasu:  – 20 godzin
 • Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość 3 w zależności od udziału miast współpracujących przy organizacji;
 • Meta – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.
 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora,
 • Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.
 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
 • Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
 • Na wyznaczonych PK zawodnik ma obowiązek podpisać listę, oraz otrzymać potwierdzenie przyjazdu przez obsługę PK w swojej książce zawodnika.
 • Za godzinę przyjazdu zawodnika na METĘ uznaje się osobiste podpisanie listy na mecie.
 • Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Obowiązkowe wyposażenie:

 • Kask sztywny
 • Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone)
 • W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone)
 • Odblaski i numery dostarczone przez organizatora
 • Dowód osobisty
 • Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • wspólna kolacja przy ognisku w sobotę 03.07 od godz 20.00.
 • wsparcie żywnościowe na 3 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)
 • ciepły posiłek na mecie
 • imienny pamiątkowy medal (dla osób które ukończyły wyścig)
 • urządzenie lokalizujące na czas wyścigu + transmisję online poprzez GPS
 • numery startowe/nalepki na: rower, oraz numer mocowany na plecach zawodnika
 • ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
 • bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)
 • mapę trasy w formie papierowej (opracowanie przez http://www.ekokapio.pl/12-mapy-turystyczne)
 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania z konta zawodnika na stronie monitorowania wyścigu)
 • upominki od sponsorów
 • udział w niedzielnej – tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej

8. KARY
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku
<<< WYKAZ KAR MPTJ 2020 >>>

9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.pierscien.1008.pl zgloszenia@1008.pl

OPŁATA REJESTRACYJNA (w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia)

 • 80 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

OPŁATA STARTOWA

 • do 30.04.2021; 180PLN
 • od 01.05-15.06.2021; 230PLN
 • od 16.06-25.06.2021; 280PLN (po 25.06 brak możliwości wnoszenia opłat startowych)
 • termin wpłat 25.06.2021

OSOBY TOWARZYSZĄCE

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową z prosiakiem, korzystanie z infrastruktury BAZY, prysznica, prądu, toalet…)

 • do 30.05.2021; 60 PLN /os.
  po 30.05.2021; 80 PLN /os.

Rezygnacja W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

 • do 30.04.2021 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
 • od 01.05-15.06.2021 Zwrot 75% opłaty startowej
 • po 15.06.2021 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.
 • Zwroty opłat następują po 05.07.2021

Przeniesienie zgłoszenia na inną osobę

 • do 31.05 istnieje możliwość przekazania swojego zgłoszenia innej osobie.  Osoba która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę która za nią wystartuje. Osoba które będzie chciała wystartować powinna wysłać zgłoszenie (zgloszenia@1008.pl) i wnieść opłatę rejestracyjną.

W związku z tym, że w roku 2021 limit startujących wynosi 100 zawodników o starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej (80PLN).
Nr rachunku
MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem MAŁY PIERŚCIEŃ

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie
 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika PK niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Roberta Janika pisząc na adres: tour@1008.pl

*(regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom)