Regulamin K-19

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO
PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 610 km 2020 (w kategorii C-19)

20-21.06 /  27-28.06 / 11-12.07 /  18-19.07

1. ORGANIZATORZY

 • MapSerwis.com
 • Vinci Projekt

2. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Komandor -Robert Janik
 • Sędzia główny -Cezary Dobrochowski
 • Kierownik DPK -Zbigniew Siwicki
 • Kierownik startu/mety – Robert Janik
 • Transmisja GPS/kierownik trasy -Weronika Janik

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

 • Baza Wyścigu- ŚWĘKITKI 1A gm Lubomino
 • Starty kategorii K-19 odbędą się w dniach 20-21.06 /  27-28.06 / 11-12.07 /  18-19.07
 • Start  odbędzie się w bazie wyścigu sobota od godz 8:00,
 • Meta –Baza Wyścigu

4. KATEGORIA C-19

 • Jest częścią wyścigu PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 610km
 • Jest przeznaczona dla osób obawiających się większych skupisk ludzi oraz panującej pandemii.
 • Start odbywa się w innym terminie niż zasadniczy wyścig, ale na tej samej trasie i przy zachowaniu przejazdu przez te same punkty kontrolne co wyścig główny.
 • Startujący zawodnicy są klasyfikowany w końcowych wynikach PTJ610,
 • Start w C-19 jest jednocześnie kwalifikacją do BBT2020
 • Punkty do rankingu PPULTRA są przyznawane tak,  jak dla kategorii T-1. (kategoria z możliwością zewnętrznego wsparcia i supportem)

Harmonogram:
Przyjazd (Piątek)

 • godz. 10.00-22.00 – rejestracja zawodników w biurze wyścigu (przyjeżdżający zawodnicy rozstawiają własne namioty, na miejscu są toalety, prysznice, dostęp do prądu, rzeka Pasłęka, 3 miejsca na ognisko)
 • godz. 18.30 – krótka odprawa techniczna odbywa się przed biurem wyścigu lub w formie online.
 • godz. 19.00-22.00 – kolacja przy ognisku. (catering + kiełbaska + napoje) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Start (Sobota)

 • godz. 06:00-07:00 – rejestracja zawodników którzy przyjechali po 22:00
 • godz. 08.00-9:00 – start, Start co 1 minutę. ŚWIĘKITY
 • Start ustalany jest wg aktualnego rankingu PPUltra 2019 oraz rankingu zeszłorocznej edycji PTJ. Kolejność startu od najwolniejszych do najszybszych

Meta (Niedziela)

 • godz. 05.00 -przyjazd pierwszych zawodników na metę
 • godz. 18.30 -ognisko (wręczenie medali odbywa się po przyjeździe na metę)
 • godz. 22.00 -zamknięcie wyścigu.

4. NOCLEGI (przy rezerwacji proszę o podawanie nazwy imprezy)

 • BAZA ŚWIĘKITKI 1A – własne namioty, pobyt gratis
 • OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w Miłakowie: www.sosmilakowo.edupage.org (100miejsc) ; rezerwacje 897587406, sosw.milakowo@op.pl (nocleg i opcja posiłków)
 • pensjonat PITYNY (2,5 km) 16 miejsc http://siedliskopodgorze.eu/galeria.html
 • pensjonat MIŁAKOWO (5 km) 16 miejsc http://meteor-turystyka.pl/izba,milakowo.html

5. CEL ULTRAMARATONU

 • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
 • Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 610km.
 • Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
 • Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.
 • Kwalifikacja do XII edycji BBT 1008km 2020 r

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Wyścig liczy 610 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
 • Odbywa się na mocno pofałdowanym terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Suma przewyższeń wynosi około 4000m. Ostateczna trasa zostanie opublikowana 15 czerwca 2020.
 • Start ostry Baza Świękitki
 • Uczestników obowiązuje limit czasu:  40 godzin
 • Duży Punkt Kontrolny – (270km – Wiżajny) – ciepły posiłek, prowiant na dalszą drogę, możliwość wzięcia prysznica, miejsce do leżenia, torba z przepakiem
 • Meta – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.
 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora,
 • Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej. Zawodnik ma obowiązek podbić kartę w najbliższym miejscu (sklep/orlen)
 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
 • Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
 • Za godzinę przyjazdu zawodnika na METĘ uznaje się osobiste podpisanie listy na mecie.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. (Kwalifikacja dla BBT 2020 obowiązuje od 23 lat) Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Obowiązkowe wyposażenie:

 • Kask sztywny
 • Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone)
 • W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylne (czerwone)
 • Odblaski i numery dostarczone przez organizatora
 • Dowód osobisty
 • Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • kolacja przy ognisku. (catering + kiełbaska + napoje)przed startem
 • wsparcie żywnościowe na 1 DPK + 1PK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)
 • ciepły posiłek na mecie
 • torbę na przepak (Duży Punkt kontrolny WIŻAJNY)
 • maseczkę z numerem zawodnika, zalecaną na odprawie technicznej
 • środki dezynfekujące na starcie, mecie oraz punkcie kontrolnym
 • mapę trasy w formie papierowej (opracowanie przez http://www.ekokapio.pl/12-mapy-turystyczne)
 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania z konta zawodnika na stronie monitorowania wyścigu)
 • numery startowe/nalepki na: rower, oraz numer mocowany na plecach zawodnika
 • ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
 • upominki od sponsorów
 • kartę zawodnika do udokumentowania przejazdów przez PK
 • imienny pamiątkowy medal z czasem (dla osób które ukończyły wyścig)
 • transmisję online poprzez GPS
 • dla zawodników i zgłoszonych osób towarzyszących pobyt gratis (namiot; samochód)

8. KARY
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku
<<< WYKAZ KAR PTJ 2020 >>>

9. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej w trakcie trwania wyścigu lub bezpośrednio po wyścigu.
 • Sposób przeprowadzenia kontroli oraz jej zakres zostanie podany na odprawie technicznej bezpośrednio przed wyścigiem.
 • Kontrola może obejmować doping mechaniczny.
 • Kontrola będzie dotyczyła zwycięzców kategorii oraz wyznaczonych zawodników.
 • Lista z numerami zawodników wyznaczonych do kontroli zostanie wywieszona w biurze wyścigu lub na wyznaczonym Punkcie kontrolnym.
 • Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli na punkcie kontrolnym będzie odliczony od całkowitego czasu jazdy zawodnika.
 • Niestawienie się zawodnika do kontroli skutkuje dyskwalifikacją.

10. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.pierscien.1008.pl zgloszenia@1008.pl

OPŁATA REJESTRACYJNA (w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia)

 • 70 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej) Zawodnicy rejestrując się do kategorii K-19 mają przeniesione automatycznie wszystkie wniesione dotychczasowo opłaty

OPŁATA STARTOWA

 • do 14 dni przed deklarowanym startem; 150PLN
 • do 7 dni przed deklarowanym startem; 190PLN
 • termin wpłat 7 dni przed startem. (na mniej niż 7 dni przed startem skutkuje koniecznością przesunięcia daty startu na kolejny termin)

OSOBY TOWARZYSZĄCE

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe, korzystanie z infrastruktury BAZY, prysznica, prądu, toalet…)

 • do 14 dni przed startem; 50 PLN /os.
 • do 7 dni przed startem; 60 PLN /os.

Rezygnacja W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

 • do 7 dni przed startem zwrot 50% opłaty startowej. (wraz z opłatami 50% za osoby towarzyszące .)

Nr rachunku
MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika PK niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Roberta Janika pisząc na adres: tour@1008.pl

*(regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom)