Regulamin

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN XI EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO

PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 610 km 2022

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie Pierścień Tysiąca Jezior 610km non-stop
 • Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny
 • Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją
 • Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe

2. CELE

Celem ultramaratonu kolarskiego Pierścień Tysiąca Jezior 610km jest:

 • popularyzacja turystyki rowerowej w Polsce
 • sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia
 • podjęcie próby pokonania trasy o długości 610 kilometrów
 • promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń

3. ORGANIZATORZY

 • MapSerwis.com
 • KSUZNAM
 • Vinci Projekt
 • Rowerowy Lidzbark

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Komandor-Robert Janik
 • Sędzia główny-Cezar Dobrochowski
 • Kierownik biura wyścigu-
 • Kierownik DPK/serwis-Vinci Projekt
 • Kierownik trasy-
 • Kierownik startu/mety-Oskar Szproch
 • Pomiar czasu, karty elektroniczne-Oskar Szproch
 • Transmisja online GPS-Robert Janik

5. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

 • Baza Wyścigu- ŚWIĘKITKI 1A gm Lubomino
 • Ultramaraton odbędzie się w dniach 02-03.07.2022
 • Start techniczny odbędzie się w Bazie wyścigu 8:00, a start ostry MIŁAKOWO (rondo) 7,0km godz. 8.30
 • Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowa trasa XI edycji ultramaratonu dostępna jest pod adresem internetowym http://ptj2022.1008.pl/
 • Meta –Baza Wyścigu Świękitki
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność włącznie do dnia 30.06.2022

6. HARMONOGRAM
01.07.2022 (Piątek)

 • godz. 12.00-22.00 – rejestracja zawodników,  (przyjeżdżający zawodnicy mogą rozstawiać własne namioty, na miejscu są toalety, prysznice, dostęp do prądu, rzeka Pasłęka, ognisko)
 • od godz. 14:00- 1900 – odprawy techniczne w biurze wyścigu (o pełnych godzinach)
 • godz. 19.00-22.00 – kolacja przy ognisku + catering

02.07.2022 (Sobota)

 • godz. 06:00-07:00 – rejestracja zawodników którzy przyjechali po 22:00
 • godz. 08.00-10.30 – start techniczny, podział na grupy 6 osobowe, w odstępie co 3 minut. ŚWIĘKITKI
 • godz. 08.30-11.00 – start MIŁAKOWO (rondo/PKS)
 • godz. 12.00 – start ostry zawodników kategorii: SUPPORT (Team-1, Team-2 i Team-4 w kolejności od kategorii Team-1 do Team-4)

03.07.2022 (Niedziela)

 • godz. 05.00 -przyjazd pierwszych grup na metę
 • godz. 18.30 -uroczyste zakończenie, ognisko, prosiak, (wręczenie medali odbywa się tuż po przyjeździe na metę)
 • godz. 22.00 -zamknięcie wyścigu.

7. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Wyścig liczy 610 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
 • Odbywa się na mocno pofałdowanym terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Suma przewyższeń wynosi około 4200m. Ostateczna trasa zostanie opublikowana 15 czerwca 2022.
 • Start techniczny – Baza Świękitki. uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut
 • Start ostry – MIłakowo, rondo PKS, uroczysta prezentacja każdego zawodnika, sesje foto, transmisja TVLive, oprawa artystyczna startu.
 • Uczestników obowiązuje limit czasu:  OPEN/SOLO – 40 godzin;  kat TEAM/SUPPORT (T1- 38 godz. ; T2-36 godz. ; T4- 32 godz.)
 • Duży Punkt Kontrolny – (270km – Wiżajny-Starkuny-„Ranczo Kalinka”) – ciepły posiłek, prowiant na dalszą drogę, możliwość wzięcia prysznica, miejsce do leżenia, torba z przepakiem
 • Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość 6-8 w zależności od udziału miast współpracujących przy organizacji;
 • Meta – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.
 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora,
 • Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym.
 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
 • Zawodnik który dotrze na PK Rydzówka (136km) (przy jeziorze ) po godzinie 19:30 jest wycofany z wyścigu 610km. Zobowiązany jest kontynuować jazdę trasą przez: Mamerki, Harsz Pozezdrze, Świdry, Grajwo do PK Rydzewo. Dalsza trasa jazdy pokrywa się z trasą PTJ610km. Wszystkie dalsze PK są dostępne dla zawodnika.
 • Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
 • Na wyznaczonych PK zawodnik ma obowiązek podbić elektroniczną kartę zawodnika, podpisać listę, oraz otrzymać potwierdzenie przyjazdu przez obsługę PK w swojej książce zawodnika.
 • Za godzinę przyjazdu zawodnika na METĘ uznaje się osobiste podbicie karty elektronicznej zawodnika lub podpisanie listy na mecie.
 • Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.

8. KATEGORIE I GRUPY STARTOWE

Start w ultramaratonie Pierścień Tysiąca Jezior 610km non-stop w roku 2022 możliwy jest w trzech kategoriach: SOLO, OPEN, SUPPORT/TEAM

 • Kategoria SOLO oznacza, że zawodnik ma obowiązek przejechania dystansu samodzielnie bez możliwości współpracy z innymi zawodnikami.
 • Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielnia się z grup startowych (do 5km odległości od startu właściwego).
 • Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami poza (punktami kontrolnymi, światłami, przejazdami kolejowymi) wynosi 100 metrów
 • Zawodnik może zmienić kategorię SOLO na OPEN, bo wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze technicznej i odwróceniu numeru startowego „do góry nogami”
 • nie ma możliwości zmiany kategorii OPEN na SOLO, ani kat TEAM na OPEN/SOLO
 • Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN
 • Kategoria SUPPORT/TEAM oznacza zawodnika lub grupę zawodników startujących wspólnie, którzy korzystają z dodatkowego wsparcia:(Własnego auta technicznego towarzyszącego na całej trasie, odcinkach trasy lub tylko na punktach kontrolnych; Osób trzecich, nie będących zawodnikami – na trasie lub na punktach kontrolnych)
 • Grupy startowe ustalane są według aktualnego rankingu Pucharu Polski w ultramaratonach kolarskich.  https://1008.pl/newsy/mozliwosc-dobierania-sie-w-grupy-startowe/ Zawodnicy startują w grupach 6-osobowych co 5 minut

9. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. (Kwalifikacja dla BBT 2022 obowiązuje od 23 lat) Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Obowiązkowe wyposażenie:

 • Kask sztywny
 • Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone)
 • W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylne (czerwone)
 • Odblaski i numery dostarczone przez organizatora
 • Dowód osobisty
 • Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

10. ŚWIADCZENIA dla ZAWODNIKA

W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:

 • gwarantowane miejsce na liście startowej
 • elektroniczną kartę zawodnika **
 • dedykowane konto w serwisie online GPS BBTRACKER
 • dostęp do aplikacji BBTracker-nawigacja
 • dostęp do aplikacji BBTracker-kibic

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • 01.07 kolacja przy ognisku. (wieczór przed startem, catering + kiełbaska + napoje)
 • na trasie wsparcie żywnościowe na 6-8 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie technicznej)
 • wsparcie żywnościowe na 1 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)
 • ciepły posiłek na mecie
 • udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej
 • bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)
 • torbę na przepak
 • mapę trasy w formie papierowej (opracowanie przez http://www.ekokapio.pl/12-mapy-turystyczne)
 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania z konta zawodnika na stronie GPS BBTRACKER)
 • numery startowe/nalepki na: rower, oraz numer mocowany na plecach zawodnika
 • ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
 • upominki od sponsorów
 • imienny pamiątkowy medal z czasem (dla osób które ukończyły wyścig)
 • transmisję online poprzez GPS https://ptj2022.1008.pl/
 • dla zawodników i zgłoszonych osób towarzyszących pobyt gratis (namiot; samochód)
 • opcjonalną wysyłkę pakietu startowego do zawodnika (paczkomaty) Wysyłka  zostanie uruchomiona nie wcześniej niż 10 i nie później niż 3 dni przed wyścigiem.

11. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.pierscien.1008.pl zgloszenia@1008.pl

OPŁATA REJESTRACYJNA (w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia)

 • 100 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń)
 • Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)
 • W ramach opłaty rejestracyjne zawodnikowi przysługują świadczenia (wymienione w punkcie 10)

OPŁATA STARTOWA .

 • do 30.04.2022; 330PLN
 • od 01.05-15.06.2022; 380PLN
 • od 16.06-25.06.2022; 430PLN (po 25.06 brak możliwości wnoszenia opłat startowych)
 • termin wpłat 25.06.2022

OSOBY TOWARZYSZĄCE

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową, korzystanie z infrastruktury BAZY, prysznica, prądu, toalet…)

 • do 30.04.2022; 70 PLN /os.
 • po 30.04.2022; 90 PLN /os.

REZYGNACJA W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie. .

 • do 30.04.2022 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
 • od 01.05-15.06.2022 Zwrot 75% opłaty startowej
 • po 15.06.20221 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.
 • Zwroty opłat następują po 05.07.2022

Przeniesienie zgłoszenia na inną osobę

 • do 15.06 istnieje możliwość przekazania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową innej osobie.  Osoba która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę która za nią wystartuje. Osoba które będzie chciała wystartować powinna wysłać zgłoszenie (zgloszenia@1008.pl) i wnieść opłatę rejestracyjną.

Limit wynosi 300 startujących zawodników plus 50 osób towarzyszących.  O starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej i startowej.

Nr rachunku MapSerwis.com 11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002  z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior

12. KARY
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku
<<< WYKAZ KAR PTJ 2022 >>>

13. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej w trakcie trwania wyścigu lub bezpośrednio po wyścigu.
 • Sposób przeprowadzenia kontroli oraz jej zakres zostanie podany na odprawie technicznej bezpośrednio przed wyścigiem.
 • Kontrola może obejmować doping mechaniczny.
 • Kontrola będzie dotyczyła zwycięzców kategorii oraz wyznaczonych zawodników.
 • Lista z numerami zawodników wyznaczonych do kontroli zostanie wywieszona w biurze wyścigu lub na wyznaczonym Punkcie kontrolnym.
 • Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli na punkcie kontrolnym będzie odliczony od całkowitego czasu jazdy zawodnika.
 • Niestawienie się zawodnika do kontroli skutkuje dyskwalifikacją.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie, lub wsparciu dla kategorii TEAM/SUPPORT
 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika PK niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

15. NOCLEGI (przy rezerwacji proszę o podawanie nazwy imprezy)

 • BAZA ŚWIĘKITKI 1A – własne namioty, kamper, przyczepa, pobyt gratis
 • OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w Miłakowie: www.sosmilakowo.edupage.org (100miejsc) ; rezerwacje 897587406, sosw.milakowo@op.pl (nocleg i opcja posiłków)
 • pensjonat PITYNY (2,5 km) 16 miejsc http://siedliskopodgorze.eu/galeria.html
 • pensjonat MIŁAKOWO (5 km) 16 miejsc http://meteor-turystyka.pl/izba,milakowo.html

16. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Roberta Janika pisząc na adres: tour@1008.pl

*regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom)

** W roku 2022 zawodnicy startujący w PPULTRA przy wszelkich formalnościach (rejestracja w biurze wyścigu, start, meta, wyznaczone PK z czytnikami kart, wyniki, dostęp do swojego konta) posługują się swoją dedykowaną kartę elektroniczną. Karta działa na wszystkich imprezach PPULTRA2022. Posiadanie karty będzie umożliwiało samodzielny dobór w grupy startowe.